מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

אוגדן משימות הערכה: סיסמה למשחק מחשב

passwordהתלמידים נדרשים לחשב את מספרם של המספרים הדו-ספרתיים שוני הספרות. לאחר מכן, הם נדרשים לחשב את מספרם של המספרים הדו-ספרתיים שוני הספרות עם תנאי נוסף.

מתוך אוסף משימות הערכה המיועדות לתלמידי בית-הספר היסודי.


התאמה: כיתות ב-ה

זמן: 20-30 דקות

נושאים עיקריים מתוך תכנית הלימודים: המספרים הטבעיים בתחום המאה.

התמודדות עם שונות בין תלמידים: ניתן לאפשר לתלמידים להיעזר בלוח ה- 100.

'פיגומים' אפשריים אותם ניתן לתת לתלמידים במהלך הפתרון:

  • כמה מספרים דו-ספרתיים יש? איך ידעת?
  • כמה מספרים דו-ספרתיים יש בין 10 ל- 19, כולל?
  • מהו מספרם של המספרים הדו-ספרתיים שווי ספרות?
Read 116778 times