מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

אוגדן משימות הערכה: וואטסאפ (1)

whatsappהמשימה עוסקת ביחסים בין קבוצות. התלמידים נדרשים לחשב את מספר הילדים שיקבלו אזהרה דרך שליחת הודעה במספר קבוצות בוואטסאפ.

מתוך אוסף משימות הערכה המיועדות לתלמידי בית-הספר היסודי.


 

התאמה: כיתות ג-ד

זמן: 15-25 דקות

נושאים עיקריים מתוך תכנית הלימודים: הכלה בין קבוצות (בתכנית הלימודים מופיע הכלה בין קבוצות המספרים), חיבור וחיסור.

התמודדות עם שונות בין תלמידים: ניתן לבקש מהתלמיד לרשום רשימת שמות לתלמידים בהתאם לקבוצות השונות ובהתאם ליחסים בין הקבוצות.

'פיגומים' אפשריים אותם ניתן לתת לתלמידים במהלך הפתרון:

  • נסה לצייר לי את הקשר בין קבוצה 1 לבין קבוצה 2
  • האם יש תלמיד שנמצא בקבוצה 2 ולא נמצא בקבוצה 1? הסבר את תשובתך.
  • האם יש תלמיד שנמצא בקבוצה 3 ולא נמצא בקבוצה 1? הסבר את תשובתך.
Read 128179 times