מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

אוגדן משימות הערכה: כיכר התותח

cannon squareהתלמידים נדרשים לחשב את גילו של אלעד בשנה הנוכחית, בהתאם לנתוני השאלה.

מתוך אוסף משימות הערכה המיועדות לתלמידי בית-הספר היסודי.


התאמה: כיתות ג-ד

זמן: 10-15 דקות

נושאים עיקריים מתוך תכנית הלימודים: חיבור, חיסור ושאלות מילוליות. 

'פיגומים' אפשריים אותם ניתן לתת לתלמידים במהלך הפתרון:

  • באיזו שנה אנחנו לפי הלוח הלועזי?
  • באיזו שנה התחתנו הוריו של אלעד?
  • באיזו שנה נולד אלעד?
  • הראה לי בבקשה איך הנך מחשב את גילך בעזרת תרגיל מתאים?

הערה למורה:
פתרון המשימה משתנה בהתאם לשנה. הפתרונות המצורפים מתייחסים ל- 2015.

Read 115754 times