מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

אוגדן משימות הערכה: משקל מירבי

התלמידים נדרשים לחשב את מספר השקים אותם יכולה להעביר משאית במסגרת שלושה אילוצים: משקל המשאית, משקל השק והגבלת משקל בכניסה לרחוב.

מתוך אוסף משימות הערכה המיועדות לתלמידי בית-הספר היסודי.


התאמה: כיתות ג-ו

זמן: 20-30 דקות

נושאים עיקריים מתוך תכנית הלימודים: משקל, המרת יחידות ושאלות מילוליות.

התמודדות עם שונות בין תלמידים: יש אפשרות לתת לתלמידים להחזיק בטבלת המרת יחידות.

'פיגומים' אפשריים אותם ניתן לתת לתלמידים במהלך הפתרון:

  • מהו משקלו של שק אחד ביחידות ק"ג? מה משקלם של שני שקים? מה משקלם של חמישה שקים?
  • כמה שקים תוכל להעביר המשאית בפעם אחת? האם זה המספר הגדול ביותר האפשרי?
  • צייר משאית וצייר את מספר השקים הגדול ביותר האפשרי לפי השאלה. רשום על כל שק את משקלו.
Read 118286 times