מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

אוגדן משימות הערכה: פאזל להרכבה

מורים משתמשים באופן קבוע בתצפית בלתי פורמלית במהלך שיעורם כדי לפקח על תשובות התלמידים במהלך ההתנסויות הכיתתיות. אך לצורך גישת הערכה אפקטיבית (מהימנה ותקפה), על התצפיות להיות יותר מכוונות ובעלות מטרה.
משימה זו מדגימה הערכת המורה בעזרת תצפית מכוונת ומתוכננת מראש.

מתוך אוסף משימות הערכה המיועדות לתלמידי בית-הספר היסודי.

Read 109102 times