מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

אוגדן משימות הערכה: פאזל להרכבה

puzzleמורים משתמשים באופן קבוע בתצפית בלתי פורמלית במהלך שיעורם כדי לפקח על תשובות התלמידים במהלך ההתנסויות הכיתתיות. אך לצורך גישת הערכה אפקטיבית (מהימנה ותקפה), על התצפיות להיות יותר מכוונות ובעלות מטרה.
משימה זו מדגימה הערכת המורה בעזרת תצפית מכוונת ומתוכננת מראש.

מתוך אוסף משימות הערכה המיועדות לתלמידי בית-הספר היסודי.

Read 107473 times