מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

אוגדן משימות הערכה: רכב אספנות

משימת הערכה לתלמידים בשילוב ראיון, במסגרתו התלמידים מסבירים את פתרונותיהם. הכוח האבחוני של הראיון בא מההזדמנות שיש למורה לשאול ולהמשיך לחקור את חשיבת התלמיד, לזהות שגיאות, אי הבנות, חוזקות, אסטרטגיית הנמקה ועוד ובמקביל לתת משוב מיידי, קונסטרוקטיבי ומלמד לתלמיד.

מתוך אוסף משימות הערכה המיועדות לתלמידי בית-הספר היסודי.

Read 130273 times