מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

אוגדן משימות הערכה: מעלית שבת

התלמידים נדרשים לחשב את מספר הפעמים שמעלית שבת תעצור בקומה מסוימת בבניין רב קומות, במהלך השבת. למציאת הפתרון עליהם להתייחס למספר תנאים: משך זמן השבת, משך זמן העליה והירידה של המעלית ומספר הקומות בבניין.

מתוך אוסף משימות הערכה המיועדות לתלמידי בית-הספר היסודי.


התאמה: כיתות ד-ו

זמן: 15-25 דקות

נושאים עיקריים מתוך תכנית הלימודים: שעון, כפל, חילוק, זמן, שאלות מילוליות.

'פיגומים' אפשריים אותם ניתן לתת לתלמידים במהלך הפתרון:

  • כמה פעמים תעצור המעלית בקומה 3 במהלך 10 דקות? במהלך שעה?
  • כמה שעות יש ביממה? כמה שעות יש בין השעה 18:00 לשעה 20:00 למחרת?
Read 84112 times