מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

אוגדן משימות הערכה: זהירות, הבית מצולם

התלמידים נדרשים לחשב בעזרת תרגילי כפל וחילוק, את מספר התקליטורים הנדרשים לתיעוד 24 שעות ביממה.

מתוך אוסף משימות הערכה המיועדות לתלמידי בית-הספר היסודי.


התאמה: כיתות ד-ו

זמן: 25-40 דקות

נושאים עיקריים מתוך תכנית הלימודים: כפל, חילוק, זמן, שאלות מילוליות.

'פיגומים' אפשריים אותם ניתן לתת לתלמידים במהלך הפתרון:

  • כמה תקליטורים מחליף דניאל ביממה אחת? בשתי יממות?
  • בכמה תקליטורים משתמש יוסף ביממה אחת? בשתי יממות?
Read 107168 times