מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

אוגדן משימות הערכה: וואטסאפ (2)

המשימה עוסקת ביחסים בין קבוצות. התלמידים נדרשים לחשב את מספר הילדים שיקבלו אזהרה דרך שליחת הודעה במספר קבוצות בווטסאפ. למשימה מספר פתרונות אפשריים.

מתוך אוסף משימות הערכה המיועדות לתלמידי בית-הספר היסודי.


התאמה: כיתות ד-ו

זמן: 30-50 דקות

נושאים עיקריים מתוך תכנית הלימודים: הכלה בין קבוצות (בתכנית הלימודים מופיע הכלה בין קבוצות המספרים), חיבור וחיסור ושאלות מילוליות.

התמודדות עם שונות בין תלמידים: ניתן לבקש מהתלמיד לרשום רשימת שמות לתלמידים בהתאם לקבוצות השונות ובהתאם ליחסים בין הקבוצות.

'פיגומים' אפשריים אותם ניתן לתת לתלמידים במהלך הפתרון:

  • נסה לצייר לי את הקשר בין קבוצה 1 לבין קבוצה 2.
  • האם יש תלמיד שנמצא בקבוצה 2 ולא נמצא בקבוצה 1? הסבר את תשובתך.
  • האם יש תלמיד שנמצא בקבוצה 3 ולא נמצא בקבוצה 1? הסבר את תשובתך.
Read 99556 times