מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

אוגדן משימות הערכה: אכסניה לטיול

hostelהתלמידים מחשבים את מספר החדרים הנדרשים לטיול השנתי, ואת מחיר העלות הכוללת, תוך התייחסות לאילוצי השאלה.

מתוך אוסף משימות הערכה המיועדות לתלמידי בית-הספר היסודי.


התאמה: כיתות ד-ו

זמן: 25-40 דקות

נושאים עיקריים מתוך תכנית הלימודים: כפל, חילוק ובעיות מילוליות.

'פיגומים' אפשריים אותם ניתן לתת לתלמידים במהלך הפתרון:

סעיף א:

  • לכמה ילדים מספיקים 6 חדרים גדולים?
  • מהו מספר הילדים שכעת נדרשים להיות בחדרים קטנים?

סעיף ב:

  • הצג לי בבקשה שתי אפשרויות שונות להרכב חדרים קטנים וגדולים לכלל הילדים שיצאו לטיול. מהו המחיר של כל אפשרות?
  • אפשר לייעץ על אסטרטגית שימוש בטבלה שלהלן לייצוג האפשרויות.

hostel table

Read 131198 times