מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

אוגדן משימות הערכה: חניות לשכונה

neighborhood parkingהתלמידים נדרשים לחשב את מספר החניות ל- 4 בניינים זהים, כאשר יש אילוץ של חניה נוספת לכל קומה.

מתוך אוסף משימות הערכה המיועדות לתלמידי בית-הספר היסודי.


התאמה: כיתות ד-ו

זמן: 20-35 דקות

נושאים עיקריים מתוך תכנית הלימודים: כפל, חיבור, סדר פעולות חשבון ושאלות מילוליות.

'פיגומים' אפשריים אותם ניתן לתת לתלמידים במהלך הפתרון:

  • מהו מספר החניות הנדרש לקומה אחת בבניין אחד?
  • מהו מספר החניות הנדרש לבניין אחד?
  • מהו סך כל החניות הנוספות (לא הפרטיות) לכל 4 הבניינים?
Read 108206 times