מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

אוגדן משימות הערכה: קובייה כיתתית (ריבועים)

cube squaresהתלמידים נדרשים לחשב את השטח המושחר על פני הקובייה. כדי לחשב זאת, יש למצוא את שטח הפנים של הקובייה, ולהחסיר את סכום שטחם של 21 הריבועים הלבנים.

מתוך אוסף משימות הערכה המיועדות לתלמידי בית-הספר היסודי.


 

התאמה: כיתות ד-ו

זמן: 25-40 דקות

נושאים עיקריים מתוך תכנית הלימודים: שטח ריבוע, הכרת הקובייה ושטח פנים של קובייה.

התמודדות עם שונות בין תלמידים: ניתן לתת לתלמידים קוביית משחק.

'פיגומים' אפשריים אותם ניתן לתת לתלמידים במהלך הפתרון:

  • כמה ריבועים לבנים יש בסך הכל על פני הקובייה?
  • מהו השטח המושחר על הפאה שבה ריבוע לבן אחד?
  • מהו השטח על פאה שבה 5 ריבועים לבנים?
  • מהו סכום שטחם של כל הריבועים הלבנים?
Read 104613 times