מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

אוגדן משימות הערכה: קובייה כיתתית (נקודות)

cube circlesהתלמידים נדרשים לחשב את השטח המושחר על פני הקובייה. כדי לחשב זאת, יש למצוא את שטח הפנים של הקובייה, ולהחסיר את שטחן של 21 הנקודות הלבנות.

מתוך אוסף משימות הערכה המיועדות לתלמידי בית-הספר היסודי.


 

התאמה: כיתה ו

זמן: 25-40 דקות

נושאים עיקריים מתוך תכנית הלימודים: שטח עיגול, שטח ריבוע, הכרת הקובייה, ושטח פנים של קובייה.

התמודדות עם שונות בין תלמידים: ניתן לתת לתלמידים קוביית משחק. בהתאם לשלב בהוראה, ניתן לתת לתלמידים להיעזר במחשבון ובנוסחת שטח העיגול.

'פיגומים' אפשריים אותם ניתן לתת לתלמידים במהלך הפתרון:

  • מהו השטח המושחר על הפאה שבה נקודה אחת?
  • מהו השטח על פאה שבה 5 נקודות לבנות?
  • מהו סכום שטחן של כל הנקודות הלבנות?
Read 95007 times