מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

אוגדן משימות הערכה: sale משפחתי - חלק א

sale 1התלמידים נדרשים לחשב את מחיר לפני הנחה ולאחר הנחה בהתאם לתנאי מבצע.

מתוך אוסף משימות הערכה המיועדות לתלמידי בית-הספר היסודי.


 

התאמה: כיתה ו

זמן: 15-25 דקות

נושאים עיקריים מתוך תכנית הלימודים: אחוזים ושאלות מילוליות.

התמודדות עם שונות בין תלמידים: ניתן לבקש מהתלמיד לשתף במבצע בו נתקל ולתאר אותו ואת משמעותו.

'פיגומים' אפשריים אותם ניתן לתת לתלמידים במהלך הפתרון:

  • הראה לי כיצד הנך מחשב כמה הם 50% של 200 ₪, של 300 ₪?
  • הקף בעיגול את המחיר הזול ביותר מסעיף 1. מהו המבצע שיחול על זוג זה? איך ידעת?
Read 151376 times