מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

אוגדן משימות הערכה: sale משפחתי - חלק ב

התלמידים נדרשים לחשב את המחיר לאחר הנחה, בהתאם לתנאי מבצע באחוזים. בנוסף, עליהם למצוא את המחיר המינימלי אותו ניתן לשלם.

מתוך אוסף משימות הערכה המיועדות לתלמידי בית-הספר היסודי.


 

התאמה: כיתה ו

זמן: 25-45 דקות

נושאים עיקריים מתוך תכנית הלימודים: אחוזים ושאלות מילוליות.

התמודדות עם שונות בין תלמידים: ניתן לבקש מהתלמיד לשתף במבצע בו נתקל ולתאר אותו ואת משמעותו.

'פיגומים' אפשריים אותם ניתן לתת לתלמידים במהלך הפתרון:

סעיף 1:

  • הקף בעיגול מחירים שיוזלו ב- 50%. איך קבעת זאת?
  • הקף במלבן מחירים שיוזלו ב- 25%. איך קבעת זאת?

סעיף 2:

  • הראה לי בבקשה שתי אפשרויות שונות של חלוקת הזוגות, והראה לי כיצד אתה בודק מהי האפשרות הזולה ביותר.
Read 114165 times