מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאמר: הבנת התפתחות החשיבה של תלמידים על מושג האורך

Understanding the Development of Students' Thinking about Length

Michael T. Battista

למאמר בעברית

פרטים נוספים על המאמר:

מתוך: Teaching Children Mathematics, Vol. 13 No.3, Oct. 2006, pp. 140-146

תרגום: ברכה סגליס

Read 67733 times