מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאמר: תובנה מרחבית (סיכום מחקרים)

Spatial Sense

Michael T. Battista

כמה מילים על המאמר:

עיבוד אוסף של מאמרים שהופיעו בגיליון שהוקדש לנושא תובנה מרחבית.

למאמר בעברית / بالعربية

פרטים נוספים על המאמר:

Arithmetic Teacher, Vol. 37, No.6, February 1990. Focus Issue. NCTM: National Council of Teachers of Mathematics.

תרגום ועיבוד: ברכה סגליס

Read 63486 times