מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאמר: כמה ימים עד ליום ההולדת שלי? עוזרים לילדי גן להבין מושגים וקשרים בלוח השנה

How Many Days 'til My Birthday? Helping Kindergarten Students Understand Calendar Connections and Concepts

Mary Kathleen Barnes

כמה מילים על המאמר:

מאמר המתאר כיצד לוח שנה שהוצג על קיר בגן הילדים, שימש כדי לסייע לילדים לחשוב על מושגי זמן בדרכים משמעותיות וליצור קשרים בין לוח השנה להתנסויות שלהם.

למאמר בעברית / بالعربية


פרטים נוספים על המאמר:

מתוך: Teaching Children Mathematics, Vol. 12 No. 6, February 2006. pp. 290 - 295

תרגום: ברכה סגליס

Read 91571 times