מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאמר: השלכות ממחקר על הבנות של ילדים בגיאומטריה

Implications of Research on Childrenís Understanding of Geometry

Thomas B. Fox

כמה מילים על המאמר:

המאמר מתאר הערכה של רמת החשיבה הגיאומטרית (Geometric Reasoning) של קבוצת תלמידים באמצעות משימות המתמקדות בהערכה ובהרחבת ההבנה הגיאומטרית שלהם לצורך למידה משמעותית. משימות המעודדות תלמידים להסביר את החשיבה שלהם.

למאמר בעברית / بالعربية


פרטים נוספים על המאמר:

מתוך: Teaching Children Mathematics, Vol. 6, No. 9, May 2000, pp. 572-576

תרגום: ברכה סגליס

Read 89853 times