מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאמר: לימוד גיאומטריה: גילויים אחדים הנובעים מכתיבת מורים

Learning Geometry: Some Insights Drawn from Teacher Writing

Deborah Schifter

כמה מילים על המאמר:

המאמר מציג פרויקט של התפתחות מקצועית ומחקר, הנקרא (TBI (Teaching to the Big Ideas שמטרתו לקבץ יחד רעיונות של מורים וחוקרים לטיפול ברעיונות הגדולים של המתמטיקה, העולים בקונטקסט הכיתתי, באופן שבו מורים פותחים את הוראתם לרעיונות התלמידים. אפיזודות שנוצרו בפרוייקט מדגימות את התפתחות ההבנה של תלמידים בתחומים כגון ערך מקום וחישובים, משמעות הפעולות במספרים שלמים ובשברים, מדידות, ייצוג נתונים וחשיבה אלגברית ראשונית. האפיזודות המוצגות במאמר זה תורמות לתמונה המתגלה של ילדים המפתחים הבנה של גיאומטריה, וסוגי ההוראה שיכולים לתמוך בה.

למאמר בעברית


פרטים נוספים על המאמר:

מתוך: Teaching Children Mathematics, Vol. 5, No. 5, February 1999, pp. 360-366

תרגום: ד"ר מיכל סוקניק

Read 70585 times