מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאמר: מושגי מספר ותלמידים בעלי צרכים מיוחדים: העוצמה שבכרטיסי תבנית-עשר

Number Concepts and Special Needs Students: The Power of Ten-Frame Tiles

Christine S. Losq

כמה מילים על המאמר:

עזרה לתלמידים מתקשים, בפיתוח תפיסת משמעות המספר והמבנה העשרוני. העבודה עם הילדים היא באמצעות כרטיסי עיגולים, המסודרים במערכים קבועים כך שלכל ספרה יש מראה קבוע בכרטיס, בהתאם לכמות העיגולים ומיקומם.

למאמר בעברית / بالعربية

פרטים נוספים על המאמר:

מתוך: Teaching Children Mathematics, Vol. 11 No.6, Feb.2005, pp. 310-315

תרגום: ברכה סגליס

Read 91266 times