מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאמר: נקודות מעבר

Transition Points

Marion Lee Caldwell

כמה מילים על המאמר:

שליטה בניהול כיתה בעזרת מערכת תמריצים שהופכת בעצמה ללמידה משמעותית ומעוררת מוטיבציה של התוכן המתמטי.

למאמר בעברית


פרטים נוספים על המאמר:

מתוך: Teaching Children Mathematics , Vol. 10 No. 4, Dec 2003, pp. 218-223

תרגום: ברכה סגליס

Read 108840 times