מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאמר: פיתוח "סימני דרך" בשברים

Establishing Fraction Benchmarks

Barbara J. Reys, OK-Kyeong Kim, and Jennifer M. Bay

כמה מילים על המאמר:

מאמר בנושא שימוש ב"סימני דרך", כגון 0, 1/2, ו- 1, להשוואת שברים.
השימוש ב"סימני דרך" אלה להשוואה בין שברים אינו מודגש לעיתים קרובות בהוראה. השוואת שברים ל"סימני הדרך" (באמצעות השוואת המונה למכנה, או על ידי מודליזציה מנטלית של השבר), מהווה כלי רב עוצמה לעשיית אומדן על גודלם של שברים, לביצוע הערכות מהירות, ולשיפוט על מידת ההיגיון של תוצאות חישוביות.

למאמר בעברית / بالعربية


פרטים נוספים:

מתוך: Mathematics Teaching in the Middle School, Vol. 4 No. 8, May 1999, pp. 530-532

תרגום: ד"ר מיכל סוקניק

Read 74676 times