מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאמר: ההבנה של תלמידים את הקשר בין שברים פשוטים למספרים עשרוניים

Students' Understanding of the Relationship Between Fractions and Decimals

Zvia Markovits Judith T. Sowder

כמה מילים על המאמר:

האם תלמידים מבינים שניתן לבטא מספר רציונלי גם בצורת שבר פשוט וגם בצורת מספר עשרוני? האם הם מסוגלים לטפל בשני הפירושים בו זמנית? דו"ח מחקר זה עוסק בהבנה של תלמידים את הקשר שבין שברים פשוטים לבין מספרים עשרוניים כפירושים למספרים רציונליים, כאשר שני הפירושים מוצגים בצורה סימבולית. מחקר זה היה חלק מפרויקט מחקר גדול יותר ששתיים ממטרותיו היו, להגביר את ההבנה של מושגי גודל המספר אצל תלמידי כיתה ו' ולחקור את השפעת הבנה זו על למידת אומדן של חישובים.

למאמר בעברית / بالعربية


פרטים נוספים:

מתוך: Focus on Learning Problems in Mathematics, 1991. Vol. 13, No. 1, pp. 3-11

תרגום: ברכה סגליס

Read 80791 times