מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

10 טיפים מעשיים כדי להפיח חיים בשברים ולעשותם הגיוניים (פעילויות בעקבות מאמר)

fractionהמאמר "10 טיפים מעשיים כדי להפיח חיים בשברים ולעשותם הגיוניים" מתאר תובנות מתוך מחקר שיכולות לעזור לנו להתמקד ברעיונות הגדולים, בדרכים שיכולות לסייע לתלמידים בבית הספר היסודי ובחט"ב למצוא היגיון בשברים. המאמר מציע טיפים ופעילויות על מנת להפיח חיים בשברים.
בפעילות זו מוצגים יישומונים שנועדו לעזור לחיזוק התובנות לאור השאלות העולות מתוך המאמר וכמה טיפים למורים במטרה לפתח חשיבה פרופורציונלית והבנת השברים אצל התלמידים. (בעברית ו- بالعربية)


מטרות היחידה

תקציר המאמרquestion3

פעילויות מתוך המאמר בשילוב יישומונים:

  • שאלה 1 - הצגת 3-divided-by-4בייצוגים שונים
  • שאלה 2 - אומדן לגבי השבר הגדול ביותר
  • שאלה 3 - יצירת סכום הקרוב ביותר ל- 1 אך לא שווה ל- 1
  • שאלה 4 - מציאת החלק או השלם בעזרת בדידים

פעילויות נוספות בנושא מתוך אתר מרכז המורים

אוסף יישומונים בנושא שברים


מטרות היחידה:
מתן טיפים למורים במטרה לפתח חשיבה פרופורציונלית והבנת השברים אצל תלמידים. היישומונים המוצגים כאן יכולים לעזור לחיזוק התובנות לאור השאלות העולות מתוך המאמר.

לגרסת הדפסה בעבריתبالعربية

חזרה לתפריט


המאמר:

10 טיפים מעשיים כדי להפיח חיים בשברים ולעשותם הגיוניים: מאמר זה מתאר תובנות מתוך מחקר שנעשה באוסטרליה ובמקומות אחרים, שיכולות לעזור לנו להתמקד ברעיונות הגדולים, בדרכים שיכולות לסייע לתלמידים בביה"ס היסודי ובחט"ב למצוא היגיון בשברים. המאמר מציע טיפים ופעילויות על מנת להפיח חיים בשברים.

חזרה לתפריט


פעילויות מתוך המאמר בשילוב יישומונים

שאלה 1

question1   

דוגמאות ליישומונים בהם ניתן להשתמש: 

question1-applet1 ... שברים בעיגולים ובריבועים 
     
 question1-applet2    שברים בריבועים
     
question1-applet3   שברים בפסים
     
question1-applet4   שברים כחלק מכמות
     
question1-applet5   שברים על ישר המספרים
   
question1-applet6   שברים על ישר המספרים - נוסף
   
question1-applet7  

חומת שברים

 חזרה לתפריט


שאלה מס' 2

אמדו עבור כל זוג: איזה שבר גדול יותר ומדוע?

question2

בידקו ביישומון: חומת שברים

דוגמה לבדיקת סעיף 7:

question2-applet1a

לשבר 5-divided-by-6 חסר חלק אחד על מנת להגיע לשלם.
לשבר 7-divided-by-8 חסר חלק אחד על מנת להגיע לשלם.
1-divided-by-6גדולה מ- 1-divided-by-8.  אם חסר חלק גדול יותר על מנת להגיע לשלם, השבר קטן יותר, ולכן 5-divided-by-6 קטן מ- 7-divided-by-8.

 חזרה לתפריט


שאלה 3

הניחו את כרטיסי המספרים במשבצות הריקות, כדי ליצור סכום הקרוב ביותר ל- 1 אך לא שווה ל- 1.

question3

לבדיקת התשובות היעזרו במחשבון שברים.

question3-applet1 

לדוגמה, נבדוק:

question3-applet2

 האם תוכלו ליצור סכום קרוב יותר ל- 1?

חזרה לתפריט


שאלה מס' 4

כל קבוצת תלמידים מקבלת קופסת בדידים בהם הם משתמשים כדי לפתור בעיות כמו:

  1. איזה חלק של הבדיד החום מהווה הבדיד האדום?
  2. אם הסגול הוא 2-divided-by-3, איזה בדיד הוא השלם?
  3. אם הבדיד החום הוא 4-divided-by-3, איזה בדיד הוא 1?
  4. אם הבדיד הכחול הוא 1.5, איזה בדיד הוא 2-divided-by-3?
  5. איזו שאלה תרצו לשאול את קבוצתכם?

 

יישומונים לעבודה עם בדידים: נציג 3 יישומוני בדידים בהקשר לסעיף ב.

בדידים 1

question4-applet1

בדידים 2

question4-applet2

בדידים 3

question4-applet3

חזרה לתפריט


פעילויות נוספות בנושא מתוך אתר מרכז המורים

חזרה לתפריט


אוסף יישומונים בנושא שברים

applet1     הדגמה ותרגול של חיבור
break
 applet2   הדגמה ותרגול של חיסור 
break
 applet3   הדגמה של חיבור והתנסות עם פיצות
   break
 applet4   רשימה גדולה של יישומונים בשברים
פשוטים ומספרים עשרוניים
 break
 applet5   שברים בביצים
 break
 applet6   רשימה גדולה נוספת
 break
 applet7   שברים: פשוטים, מעורבים, שווים ועוד...
 break
 applet8   אומדן ומיקום של הישר
 break
 applet9   חומת שברים עם אפשרויות רבות
 break
 applet10   מאזניים: שברים פשוטים ועשרוניים
 break
 applet11   שברים ועשרוניים על ישר המספרים
 break
 applet12   שברים ועשרוניים בייצוגים שונים
 break
 applet13   שברים ומספרים עשרוניים
 break
 applet14   הדגמת שבר, אחוז ועשרוני על ישר המספרים
 break
 applet15   סידור מספרים על פי הסדר

חזרה לתפריט

Read 54902 times