מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

האנלוגיה בין המישור למרחב: מה נכון ומה לא נכון (מונחון)

עריכת אנלוגיות בין צורות במישור לאלו שמרחב.
מאת ד"ר מריטה ברבש, המכללה האקדמית לחינוך אחווה.

קישור למאמר

Read 54496 times