מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מצולעים (מונחון)

הגדרת המושג מצולע, תוך פירוט מרכיביו. שיום מצולעים ותכונותיהם.
מאת ד"ר מריטה ברבש, המכללה האקדמית לחינוך אחווה.

קישור למאמר

Read 50287 times