מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

סימני התחלקות - חלק ב (מונחון)

דיון בסימני התחלקות המתבססים על סכום של ספרות (3, 9, 11) ובשגיאות נפוצות בשימוש בסימני ההתחלקות.
מאת ד"ר מריטה ברבש, המכללה האקדמית לחינוך אחוה.

קישור למאמר

Read 89080 times