מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

אינווריאנטיות (מונחון)

סקירה של מגוון דוגמאות לאינווריאנטיות: שמירת תכונות של אובייקט מתמטי תחת שינויים שאובייקט זה עובר.
מאת ד"ר מריטה ברבש, המכללה האקדמית לחינוך אחוה.

קישור למאמר

Read 69936 times