מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

פעולת החילוק - המשך (מונחון)

דיון בשתי המשמעויות של פעולת החילוק ובסוגיית האפס בפעולת החילוק.
מאת ד"ר מריטה ברבש, המכללה האקדמית לחינוך אחוה.

קישור למאמר

Read 54178 times