מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מדידות (מונחון)

דיון בסוגי מדידות, השימוש בהן, כללים למדידות ותפיסות שגויות לגביהן.
מאת ד"ר מריטה ברבש, המכללה האקדמית לחינוך אחווה.

קישור למאמר

Read 74429 times