מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

אוגדן: טיפול בתלמידים המתקשים במתמטיקה בבית הספר היסודי

חוברת זו מציגה את נושא הטיפול בתלמידים המתקשים במתמטיקה בבית הספר היסודי, כפי שהועבר במסגרת ההשתלמות שניתנה למורים בפסג"ה כפר-סבא בשנת תשס"ז.
החוברת כוללת:
  • רקע תיאורטי על הנושא - המקורות לקשיים במתמטיקה אצל תלמידים בבית הספר היסודי, אפיונים של תלמידים מתקשים המשולבים בכיתה רגילה ודרכי טיפול והתמודדות עם תלמידים אלהד
  • דוגמאות לטיפול בנושאים מתמטיים נבחרים מתכנית הלימודים מבחינת הידע המתמטי הנלמד בנושא, ניתוח הבנות שגויות וטעויות נפוצות המופיעות ברכישת הנושא, בדיקת שיטות הוראה שונות, דרכי ייצוג מגוונות ודרכי הערכה חלופית עבור הנושא, הצעת התאמות אפשריות ללימוד ולהערכת הנושא עבור תלמידים המתקשים והתנסות בביצוע התאמות אלה בעבודה עם תלמידים מתקשים. כמו כן, מובאים דגמים מוצלחים של שילוב ודרכי טיפול בתלמידים מתקשים במתמטיקה.
האוגדן נכתב ע"י ברכה סגליס.

לאוגדן

Read 84570 times