מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

אסטרטגיות לחישוב נפח תיבה (דגם הוראה)

box 1297327 640הפעילות עוסקת בפיתוח ראיה מרחבית - קשרים בין מודל דו-ממדי למודל תלת-ממדי והתנסות מוחשית באמצעים קונקרטיים, אסטרטגיות שונות למדידה וחישוב של נפח תיבה על-ידי מילוי ביחידות מידה.

מטרות השיעור: זיהוי הקשר בין המידות של הפאות המוצגות כחלק מפריסה לבין הכמויות הנדרשות למילוי התיבה, זיהוי הקשרים שבין יחידות מידה שונות הממלאות תיבה (קוביות, תיבות ששתיים ממידותיהן שוות למידות של אחת הפאות או תיבות במידות אחרות), התנסות בפירוק ובהרכבה של נפח, תוך כדי שימור הנפח, פיתוח אסטרטגיות שונות לחישוב נפח תיבה וזיהוי האסטרטגיה הנוחה והיעילה לחישוב (בחירה זו היא אישית) ופיתוח יכולת ההדמיה ומעבר בדימוי בין דו-ממד לתלת-ממד.

השיעור מתאים לכיתה ד.

קישור לפעילות

Read 128106 times