מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

חתך הזהב ומספרי פיבונאצ'י (אוסף אתרים)

מקבץ אתרים בנושא חתך הזהב, יחס הזהב ומספרי פיבונאצ'י.


אתרים והסברים:

כל מה שהיית רוצה לדעת על... אתר המוקדש כולו לנושא:

 

עוד על חתך הזהב ויישומיו בהקשרים שונים

החיים ומספרי פיבונאצ'י

פעילויות:

פעילויות הקשורות למספרי פיבונאצ'י שניתן להפעיל בכיתה


ערכה: רונית אלין

Read 54396 times