מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

חוקי חשבון (מונחון)

הסברים אודות חוקי פעולות שונים: חוק החילוף, חוק הקיבוץ, שימוש בסוגריים וחוק הפילוג.
מאת ד"ר מריטה ברבש, המכללה האקדמית לחינוך אחווה.

קישור למאמר

Read 64897 times