מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאמר: תשע דרכים לקדם תלמידים המתקשים במושגי יסוד במתמטיקה

Nine Ways to Catch Kids Up - How do we help floundering students who lack basic math concepts?

Marilyn Burns

כמה מילים על המאמר:

המאמר מציג 9 אסטרטגיות להתערבות בלמידה בקרב תלמידים מתקשים. הדוגמאות לקוחות בהקשר להוראת הכפל.

למאמר בעברית


פרטים נוספים על המאמר:

מתוך: Educational Leadership, Vol. 65 No. 3, November 2007. pp. 16-21

תרגום: ברכה סגליס

Read 77531 times