מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאמר: מאפייני תלמידים בעלי קשיים במתמטיקה ואסטרטגיות יעילות לטיפול בהם

כמה מילים על המאמר:

תקצירי מחקרים העוסקים במאפיינים של תלמידים מתקשים במתמטיקה ואסטרטגיות הטיפול בהם (למשל, עבודה בקבוצות, הוראה מובנית, הערכה מעצבת, שימוש בייצוגים ויזואליים, ועוד).

למאמר בעברית


פרטים נוספים על המאמר:

מתוך: תקצירי מחקרים - Research Clips and Briefs, NCTM, 2007:

תרגום: ברכה סגליס

Read 91429 times