מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאמר: בניית אחריות אצל ילדים בעלי צרכים מיוחדים

Building Responsibility for Learning in Students with Special Needs

Karen Karp and Philip Howell

כמה מילים על המאמר:

המאמר דן בצורך בהוראה יחידנית ובארגון הסביבה הלימודית, בבואנו ללמד תלמידים מתקשים. הוא עושה זאת דרך יציאה מהפעלת התלמידים בצורה לא מוצלחת, וחזרה על הפעילות, לאחר ביצוע שינויים לאור תובנות שעולות, כפי שהן באות לידי ביטוי במאמר זה.

למאמר בעברית


פרטים נוספים על המאמר:

מתוך: Teaching Children Mathematics, October 2004

תרגום: ד"ר מיכל סוקניק

Read 100441 times