מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

שוויון בכפות מאזניים ובביטוי חשבוני

java23 pic1הצעות לפעילויות בנושא מספרים ופעולות - חיבור ומהות השוויון, המתאימות לילדים בכיתה א' וב'. ניתן לערוך את הפעילויות במליאה או בעבודה עצמית תוך שילוב התנסות ודיון עם המורה באמצעות יישומון.

קישור לפעילות


לפעילויות נוספות בהן יש צורך לאזן את כפות המאזניים ובדרך זו לגבש את יסודות השוויון, המהווה שלב חשוב בהתפתחות החשיבה האלגברית.

הפעילויות מתאימות לכיתות א-ו.

Read 72151 times