מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

איזו קופסה מתוקה יותר?

פעילות חקר למציאת התיבה בעלת הנפח הגדול ביותר תוך שילוב אקסל.
 

גיזרו ריבועים, בעלי גודל צלע שווה, מארבע הפינות של בריסטול בגודל A4. rectangle-A4
קפלו את שפות הבריסטול ליצירת תיבה פתוחה והדביקו את פאות התיבה. 

 

מהו גודל הריבועים שיהיה עליכם לגזור בפינות, על מנת ליצור את התיבה שתכיל הכי הרבה סוכריות בתוכה? 
  • שערו: מה תוכלו לומר על נפח התיבות השונות שיתקבלו מבריסטול בגודל זהה?
  • מידדו את התיבות שיצרתם (אורך, רוחב, גובה)
  • היכנסו לאקסל ובנו טבלה שתכיל את הנתונים של כל התיבות.
  • רישמו נוסחה שתחשב את הנפח של כל תיבה.

excel

  • בנו גרף באקסל, שיתאר את השתנות הנפח בתיבות השונות.
  • מה אתם יכולים ללמוד מהגרף המתאר את נפח התיבות?
  • האם תוכלו למצוא קשרים בין התיבה בעלת הנפח הגדול ביותר (נפח מקסימלי) לבין מימדים אחרים בתיבה זו?
  • הכינו עמודות נוספות באקסל שיעזרו לכם לחקור את הקשרים. מה גיליתם?
Read 1982 times