מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

שטח פנים של תיבה ואסטרטגיות לחישוב שטח הפנים

הצעות לפעילויות במליאה ולעבודה עצמית של תלמידים המשלבות התנסות ודיון עם המורה באמצעות היישומון בנושא גיאומטריה. מתן דגש לאסטרטגיות לחישוב שטח פנים של תיבות, ולמעבר בין דו-מימד לתלת-מימד.
מתאים לכיתות ד'.

קישור לפעילות

Read 100457 times