מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

החופש הגדול

boy 160168 640התלמידים מקבלים שאלה הרלוונטית לימים של התחלת החופש הגדול: האם יש "יותר מידי" ימי חופשה או "יותר מידי" ימי לימודים?

מה חושבים הילדים? מה חושבים ההורים? איך מחשבים ובודקים? יש לתת לתלמידים לייצג את פתרונם בדרך הנוחה להם ולדון בשיח הכיתתי על ארגון הנתונים ויתרונותיו.

בעיית מודלינג הדורשת פישוט, השלמת נתונים מתוך ידע קיים, נימוק ותיעוד.

לפעילות בעבריתبالعربية

כתבה: עינב קיסר

Read 1223 times