מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

דף חזרה 5 (כיתה ב)

תרגול לכיתה ב בנושאים: חישוב זמן - באמצעות שאלות מילוליות, זוגי/איזוגי - באמצעות 2 שאלות: סימון האם התוצאה היא מספר זוגי או אי-זוגי מבלי לחשב וכתיבת המספר הזוגי הדו ספרתי הגדול ביותר תוך שימוש בספרות נתונות.

לדף בעבריתبالعربية

Read 3046 times