מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

דף חזרה 6 (כיתה ב)

תרגול לכיתה ב בנושא כפל באמצעות השלמת מספרים בסדרה נתונה, חיבור מספרים על פי סדרה למציאת ציור. בנוסף יש קישורים למשחקים ופעילויות ממוחשבות בנושא הכפל.

לדף בעברית

Read 3200 times