מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

דף תרגול 1 (כיתה ב)

תרגול לכיתה ב בנושא חיבור באמצעות השלמת המחובר החסר בתרגילי חיבור וכתיבת שאלות חשבוניות לסיפור נתון.

לדף בעברית

Read 3882 times