מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

דף תרגול 2 (כיתה ב)

תרגול לכיתה ב בנושא חיבור באמצעות השלמת המספרים החסרים בלוחות חיבור ובשוויונים נתונים. 

לדף בעברית

Read 2451 times