מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

דף תרגול 4 (כיתה ב)

תרגול לכיתה ב בנושאים הבאים: חיבור וחיסור, ומצולעים.

לדף בעברית

Read 2315 times