מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

דף תרגול 5 (כיתה ב)

תרגול לכיתה ב בנושאים הבאים: חיבור, חיסור, חלוקה של מספר, וישר המספרים.

לדף בעברית / بالعربية

Read 2779 times