מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

דף תרגול 6 (כיתה ב)

תרגול לכיתה ב בנושאים הבאים: חיבור, כפל ולוח המאה.

לדף בעברית

Read 2281 times