מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

דף תרגול 7 (כיתה ב)

תרגול לכיתה ב בנושאים הבאים: חיבור, וסיפורים חשבוניים/שאלות מילוליות.

לדף בעברית

Read 2403 times